Thursday, December 28, 2006

Nog steeds moeite met de euro

Een dikke derde van de Nederlanders rekent nog steeds alle euro-bedragen om in guldens. Voor grote bedragen geldt dit zelfs voor meer dan tweederde van de mensen.

(A little more than a third of the Dutch consumers still translates every euro-amount into guilders. For large amounts this percentage increases to a little over two-thirds.)

No comments: