Thursday, December 28, 2006

Huidige accijnzen op drank onder vuur

De accijnzen op drank zijn niet hoog genoeg om alle kosten van drankmisbruik te vangen, volgens een studie van het CPB (de orginele discussion paper vind je hier). Vooral jonge drinkers blijken gevoelig voor de prijs.

(Current European excise duties on alcohol are too low to cover the external costs of overconsumption of alcohol. A recent CPB discussion paper argues for an increase in excise duties. Especially young consumers are price-sensitive.)

No comments: