Thursday, November 16, 2006

Wetenschappers bestuderen muziekverzamelaars

Het NRC wijdde er van de week ook al een artikel op de wetenschapspagina aan maar dat is helaas niet online te vinden. Dat van DJ Broadcast gelukkig wel. Over een recent artikel in de Journal of Economic Psychology waarin diverse muziekverzamelaars werden ondervraagd over hun muziekbeleving en dan met name over de invloed van de verschuiving van vinyl via cd's naar mp3.

(A recent aricle in the Journal of Economic Psychology quizzed various music collectors on the way they experience music and especially on the influence of the transition from vinyl to cd's to mp3.)

No comments: